People

Principle Investigator

Postdoc Researchers

 • Lu Zhong

PhD Students

 • Manqing Ma (CS)

 • Cheng Ma (Physics, with Gyorgy Korniss and Bolek Szymanski)

 • Kushal Bhandari (CS)

 • Kunyuan Liu (CS)

 • Yanna Ding (CS)

 • Zhenhan Huang (CS)

Master StudentsUndergraduate Students

 • Linhao Shi

 • Tianyu Shi

Lab Alumni

PhDs

 • Xiang Niu

 • Chunheng Jiang

 • Omar Malik

Masters

 • Varun Rao

 • Milo Trujillo

 • Jihui Nie

 • Jinghua Feng

Undergras

 • Lake Yin

 • Jimmy Li

 • Kris Kwan

 • Zejie Zhou

 • Tianyi Zhang

 • Ziyang Ji

 • Zifeng Gu

 • Haoyu He

Postdocs

 • Jinzhu Yu